Svenska mynt har inte bara ett kulturhistoriskt värde. Mynt vars värde är knutet till dess metallvärde är en fantastisk uppfinning. Idag finns en oroväckande trend i att smälta ner metall för dess metallvärde och skapa tex. silvertackor / skrotsilver. Det innebär att kulturhistoriskt värde försvinner för alltid. Detta är en trend som Svenska Myntföreningen vill vända. Svenska Myntföreningen vill inte bara lyfta fram och promota mynts kulturhistoriska värde, och värdet av mynt som samlarföremål, utan det faktum att mynt med tex. silverinnehåll utgör små silvertackor i mycket hanterbart format.

Fördelarna med tex. silvermynt som investering jämfört med silvertackor är många: En investerare som tex. vill investera i fysiskt silver har alternativet att köpa silvertackor. Fördelarna med (inte minst äldre) mynt blir då uppenbara. Risken för förfalskningar minskas och sprids på flera mindre objekt med olika prägling / årtal. Betalning kan vi behov ske i form av ensklida mynt hellre än med en hel tacka. Varje mynt kommer med sin egen logo som kan användas för att spåra silverinnehållet. Vidare är den spread som idag måste betalas utöver silvervärdet vid köp av silver i silvertackor mycket hög. Silver i form av mynt har inte samma spread och kan ibland tom köpas under det dagsaktuella silvervärdet.

- MÅ SVENSKA MYNT LEVA !